Hayatı Seveceksiniz
BlackBanner
Enver Gökçe Logo

Sosyalizm veToplumsal MücadelelerAnsiklopedisi 6

SOSYALİZM ve TOPLUMSAL MÜCADELELER ANSİKLOPEDİSİ, 6. CİLT (1071-1960)

yayın kurulu: FAHRİ ARAL, TANIL BORA, ERKAN KAYILI, ERTUĞRUL KÜRKÇÜ, İSKENDER SAVAŞIR, FÜGEN UĞUR,
danışma kurulu: MURAT BELGE, KORKUT BORATAV, ALPASLAN IŞIKLI, RASİH NURİ İLERİ, AHMET İNSEL, BASKIN ORAN, TAHA PARLA, ÖMÜR SEZGİN, YAVUZ SABUNCU, METE TUNÇAY, İŞAYA ÜŞÜR
İletişim Yayınları, İstanbul, 1988- ...

Sf. 1933
61 (8) Tek Parti Diktatörlüğü
(İstanbul'da)...İleri Gençlik Birliği davası başlayınca tutuklanmayan parti üyeleri İstanbul'da İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği'ni, Ankara'da Türkiye Gençler Derneği'ni kurdular... ...kurucuları ise, Nezihe Aras, Şevki Akşit, Aclan Sayılgan, Enver Gökçe, Fuat Güner ve Mahir Yılmaz'dı. Ankara derneği “fakir köylünün ekinini biçme kampanyası”, Altındağ'da poliklinik açarak hastaları bedava muayene etme gibi eylemler ögütledi. 1947'de faşistlerin dernek binasını tahrip etmesi üzerine İstanbul derneği Ankara Nümayişi ve Biz adlı bir broşür yayınladı. Dernek ayrıca yayınlamakta olduğu Hür Gençlik dergisinde de olayı kınadı.
Stacks Image 83

[DE] Diese Webseite verwendet Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die richtigen Inhalte für Ihre Sprache und Geräte anzuzeigen (Notwendig). Mit Klick auf „AKZEPTIEREN“ willigen Sie in die Verwendung von Cookies ein. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit in Ihren Browser-Einstellungen zurücksetzen. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

[TR] Internet sitemiz deneyiminizi kolaylaştırmak için Çerez/Cookies kullanmaktadır.
Datenschutzerklärung | Impressum / Künye