Hayatı Seveceksiniz
BlackBanner
Enver Gökçe Logo

Oy Beni *)

I

Türkiye yaşanmaz oldu!
Her gün bir başka zehir.
Görmedik,
Bir bahçe, bir çiçek, bir şehir
Görmedik bir gülen,
Hasılı bir ferah, bir rahat:
Uğruna çekilen,
Derttir, mihnettir
Senden yana olduğumuz sebeptir
Kollektif hayat!


II

Türkiye yaşanmaz oldu!
Gel gör halimiz yaman!
Haramiler, bezirganlar elinden
Aman, el aman!
Kesilmiş mümkünüm, çarem
Vay nehal olmuş memleket
Vay ne hal olmuş vatan!
Güzel yarim İstanbul'dan ne haber?
Dil-Tarih'ten, Emekçi'den, Sendika'dan?..
Şiddetin sabahı yakındır
Dayan dizlerim dayan


(Ankara, 1947)

*) “Kendi Diliyle Özyaşamı” hazırlanırken Enver Gökçe “OY BENİ” isimli şiirinde bazı değişiklikler yaptığını bildirmiştir. Şiirin birinci ve ikinci bölümünün ilk dizeleri “Oy nidem nerelere gidem biçimindeyken “Türkiye yaşanmaz oldu !” biçiminde değiştirmiştir. Yine birinci bölümün son dizesinde; “Kardeşçe hayat !” iken “Kollektif hayat” biçiminde değiştirmiştir.1


Bu şiiri, Enver Gökçe'nin kendi sesinden de dinleyebilirsiniz:---------
Kaynak : Enver Gökçe Yaşamı Bütün Şiirleri, Ankara Yayın Üretim Kooperatifi AYKO YAYINLARI: 4, Sanat ve Kültür Dizisi: 2, Ankara, Aralık-1981, sf.79, 80 ve 144.


1 Enver Gökçe, ses kaydı yapılırken bu şiirini de yeni şekliyle okumuştur.(05). Ancak bu okumada, şiirin her iki bölümünün de ilk iki dizesi aynıdır; “Türkiye yaşanmaz oldu !/Her gün bir başka zehir.” AYKO'nun baskısında ise, şiirin ikinci bölümünde, ikinci dize yoktur.

[DE] Diese Webseite verwendet Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die richtigen Inhalte für Ihre Sprache und Geräte anzuzeigen (Notwendig). Mit Klick auf „AKZEPTIEREN“ willigen Sie in die Verwendung von Cookies ein. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit in Ihren Browser-Einstellungen zurücksetzen. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

[TR] Internet sitemiz deneyiminizi kolaylaştırmak için Çerez/Cookies kullanmaktadır.
Datenschutzerklärung | Impressum / Künye