DEDE KORKUT MASALLARI

Türkmence aslından hazırlayan: AYDIN TATAROĞLU (ENVER GÖKÇE)
Keloğlan Yayınları: 10, Dünya Halk Masalları Serisi: 2, Kasım 1968, İstanbul.

İçindekiler
Dirse Han Oğlu Boğaç Han
Salur Kazan'ın Evinin Yağmalanması
Bamsı Beyrek
Han Kazan'ın Oğlu Uruz'un Tutsak Olması
Deli Dumrul
Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı
Kazılık Koca Oğlu Yüğnek Bey
Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi
Begil Oğlu Emre
Uşun Koca Oğlu Segrek
Uruz'un Tutsak Olan Salur Kazan'ı Kurtarması
Dış-Oğuz'un İç-Oğuz'a Asi Olması ve Beyrek'in Ölmesi


Bulunabileceği yerler:
Milli Kütüphane /Ankara