YUSUF İLE BALABAN'DAN (şiir)

yazan: ENVER GÖKÇE,
Yeni Adımlar Aylık Sanat ve Siyaset Dergisi, sayı: 7, Temmuz 1973, sf.3.


Bulunabileceği yerler :
Milli Kütüphane/Ankara.