“HÜRRİYET TÜRKÜSÜ”

yazan: Enver Gökçe (?),
DAMAR Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sayı: 176, Kasım 2005, sf.2.

“... Taşova Lisesi Edebiyat öğretmeni sevgili Ramazan Turgut, uzun zamandır Enver Gökçe üzerine çalışıyor. Bu çalışmaları sırasında Enver Gökçe'nin, kitaplarında yer almayan bir şiirine rastlıyor. Suphi Nuri İleri'nin 2 ciltlik “Şiir Antolojisi” kitabının 2. cildinde Suphi Nuri İleri bu şiiri “Yeni Edebiyat” (5 Ekim 1940 - 15 Kasım 1941) dergisinden aldığını yazıyormuş. Ama dergide iki ad (imza) varmış, Enver Gökçe, Enver Göktürk : bu ikinci adın da Enver Gökçe'ye ait olduğunu belirtiyormuş.
Hürriyet Türküsü adlı bu şiiri yayımlayarak ölüm yıldönümünde (19 Kasım 1981) Enver Gökçe'yi anıyoruz. Şiirle ilgili bilgi verecekleri bekliyoruz. Ramazan Turgut'a bu inceliği, değerbilirliği için de teşekkür ediyoruz.... ÖZGEN SEÇKİN
Sf. 1”
Bulunabileceği yerler:
DAMAR, Özveren Sokak No. 3/8, Demirtepe/ANKARA,
Tel: 0312.2320111 adresinden temin edilebilir.