“1909-1946 (SAFFET KORKUT İÇİN)”, -şiir-

yazan: ENVER GÖKÇE
SÖZ, Sayı: 5-6, 1 Ağustos 1946, Ankara, Sf. 5.
Bulunabileceği yerler:
Milli Kütüphane /Ankara