EĞİN TÜRKÜLERİ

yazan: ENVER GÖKÇE
(DTCF, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bitirme ödevi, 1947),

Evrensel Basım Yayın -174, Ankara, Ekim 2001.

İçindekiler
Kendi Diliyle Özyaşamı
Önsöz / Pertev Naili Boratav
Giriş / Pertev Naili Boratav

Eğin Türküleri
Eğin Hakkında
Çit Köyü Hakkında Genel Bilgiler
Derleme Üzerine Açıklamalar
Eğin Türküleri Hakkında Yazılanlar
Eğin Türkülerinin Doğuşu
Türkülerimizin Neşredilmiş Olan Bazı Türkü ve Manilerle Karşılaştırılması
Eğin Türküleri Üzerine Bazı Düşünceler
Eğin Türkülerinin Tasnifi
Eğin Türküleri / Metinler
Türkülerin Kaynakları Üzerine (Liste)
Bibliyografya
Dizin
Sözlük


Bulunabileceği yerler:
Kitapçılarda bulunmaktadır.