DOST DOST İLLE KAVGA VE RUBAİLER (ÖMER HAYYAM)

yazan: ENVER GÖKÇE
Yücel Yayınları, Seçme Eserler: 15, 3. Basım, Kasım 1977, İstanbul.

İçindekiler
Çit Köyü Halkından Enver Gökçe, Orhan Suda
Enver Gökçe Şiiri, Mehmet Ergün
Enver Gökçe İle Bir Konuşma, Suphi Kenan Demirci

Yusuf İle Balaban'dan
Dergilerde Kalanlar
Rubailer


Bulunabileceği yerler:
Milli Kütüphane /Ankara