“ENVER GÖKÇE'NİN, YUSUF İLE BALABAN'DAN, BİR ŞİİRİ: BU YUSUF'UN DÜNYAYA BİR HOŞ GELDİĞİDİR”

DOĞRULTU Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 2, Ağustos 1976, İstanbul,
sf. 5.


Bulunabileceği yerler:
Milli Kütüphane /Ankara