DOST DOST İLLE KAVGA

yazan: ENVER GÖKÇE
Yücel Yayınları 30, 1. Basım, Kasım 1973, İstanbul.

İçindekiler
Çit Köyü Halkından Enver Gökçe, Orhan Suda
Enver Gökçe İle Bir Konuşma, Suphi Kenan Demirci
Enver Gökçe Şiiri, Mehmet Ergün

Yusuf İle Balaban'dan
Dergilerde Kalanlar


Bulunabileceği yerler:
Milli Kütüphane /Ankara