“PABLO NERUDA”

çeviren: ENVER GÖKÇE
TOPLUMCU GERÇEKÇİLİĞE ÇAĞRI Sanat ve Edebiyat Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, Mart 1972, Ankara,

sf. 15 : Huerta Usta (Bahtıkara Madeni),
sf. 17 : Nitrat Adamlar.


Bulunabileceği yerler:
Milli Kütüphane /Ankara