ÜNİVERSİTEDE CADI KAZANI 1948 DTCF TASFİYESİ VE PERTEV NAİLİ BORATAV'IN MÜDAFAASI

hazırlayan: METE ÇELİK
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul Mart, 1998.

Sf. 7
...Yurt ve Dünya dergisi...

Sf. 10
...DTCF'nde cepheleşmeler... ...1943-1944 çatışmaları...

Sf. 17
Dost” şiirinin yazılışı... (dipnot:79)

Sf. 24
Fakültenin Önü” şiirinin anlattığı... (dipnot:103)

Sf. 27
Enver Gökçe'nin, “Tuna Nehri”ni uyarlaması... (dipnot:114)

Sf. 33
Türkiye Gençler Derneği davası...

Sf. 126
Enver Gökçe'nin dava tanıklığı...

Sf. 211
...”Ünü büyük Pertev Hoca / Dil Tarih'ten gitmem diyor”...


Bulunabileceği yerler :
Türk Tarih Vakfı, tel:+90 212 2273733'den istenebilir.
Milli Kütüphane /Ankara