ENVER GÖKÇE SAYISI

Yaba Genç Kuşağın Yazın Dergisi, 3. yıl, sayı 23, Temmuz 1982.


İçindekiler:

Vecihi Timuroğlu, Anadolu Acısı Bir Şair, sf. 3-5.
Aydın Doğan, Ayten Şinik İle Söyleşi, sf. 6-10.
Mehmet Kır, Kemaliye Mektubu, sf. 10-11.
Mustafa Pala, Kırkta Birlik Bir Değerlendirme, sf. 11-13.
Enver Ercan, Ağıt (şiir), sf. 12.
A. Tuğrul Keskin, Barış ve Enver Gökçe, sf. 13.
Muzaffer Hacıhasanoğlu, Kitaplarda Enver Gökçe, sf. 14-15.


Bulunabileceği yerler :
Milli Kütüphane /Ankara