“PORTRE - ANADOLU TÜRKÜLERİNİ EVRENSELLEŞTİREN ŞAİR: ENVER GÖKÇE”

YAZIN DERGİSİ, Yıl: 1, Sayı: 7, Eylül 1981, Ankara, sf. 29.


Bulunabileceği yerler:
Milli Kütüphane /Ankara