“ENVER GÖKÇE'DE YEREL USTALIK – Çağdaş Türküleme ve Destansı Anlatım”

yazan: YALÇIN DUMAN,
YAPIT Aylık Düşün ve Sanat Dergisi,
Sayı: 44, Eylül 1980, Ankara, sf.16.


Bulunabileceği yerler:
Milli Kütüphane /Ankara