ENVER GÖKÇE (haber)

Bağımsızlık ve Demokrasi Mücadelesinde Halkevi,
Halkevleri Yayın Organı, sayı: 7, Temmuz 1979.

Sf. 7
Enver Gökçe: Bizim Caddelerimizde De (şiir)


Sf. 8
Enver Gökçe Yaşıyor (haber)


Sf. 8
Ali İhsan Mıhçı: Enver Gökçe Şiiri Üzerine


Sf. 8
Özgen Seçkin: Nazire (şiir)
Özgen Seçkin: Yarım Soneler XIII (şiir)


Bulunabileceği yerler :
Milli Kütüphane/ Ankara
Halkevleri Genel Merkezi arşivi/ Ankara