ENVER GÖKÇE BULGARİSTAN'DA TEDAVİ EDİLİYOR (haber),

Sosyal Klasikler Aylık Kültür ve Yayın Haberleri Dergisi, yıl bir, sayı iki, Kasım 1977.

Sf. 1
Enver Gökçe Bulgaristan'da Tedavi Ediliyor (haber)

Sf. 1
Devrimci Sanatçılar Derneği'nin Enver Gökçe'ye, dernek Onur Kurulu'na seçildiğini bildiren, 8 Kasım 1977 tarihli mektubu.


Bulunabileceği yerler :
Milli Kütüphane/Ankara.