“VİETNAM ÜSTÜNE BİR ŞİİRİ VE PABLO NERUDA”

yazan: ERAY CANBERK,
DOĞRULTU Aylık Kültür ve Sanat Dergisi,
Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 6, Aralık 1976, İstanbul, sf. 14.

(Neruda'yı önce Enver Gökçe'nin çevirisiyle tanıdık..... 1960 yıllarında Enver Gökçe'nin Neruda'yı çevirmesi bir raslantı değildi...)


Bulunabileceği yerler:
Milli Kütüphane /Ankara