BİLİMDEN YANA SOSYALİZME DOĞRU

yazan: ASIM BEZİRCİ,
Cem Yayınevi, İstanbul Ocak 1976.

Sf. 307
Enver Gökçe'yi tanır mısınız?


Bulunabileceği yerler:
Milli Kütüphane /Ankara