HANGİ EDEBİYAT (Deneme)

yazan: ATTİLÂ İLHAN
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,Ekim 2002, İstanbul.

O 'Fedailer' Ki..., sf. 44-46:
“...H.İ. Dinamo, Niyazi Akıncıoğlu, Cahid Irgat, Ö.F. Toprak, A. Kadir, Enver Gökçe, Sabri Soran, Ahmed Arif... 'Gerçekçilik Savaşı'nın 'fedailer mangası'ndan toplumcu şairler, artık hiçbiri yaşamıyor; onları 'yaşatmak', genç 'toplumcu' sanatçılara düşmez mi?...”

Geçmişe Dayanıp Geleceğe Açılacağız, sf. 289-292:
“...Arkasından Gün, And, Gerçek Söz dergileri sökün edeceklerdir, İzmir'de Adım Adım ve Genç Nesil dergileri, Adana'da Başak sesini duyuracaktır. Bu dergiler sayesinde de, Arif Barikat (Damar), Şükran Kurdakul, Ahmed Arif, Enver Gökçe, Kamuran Bozkır ve Attilâ İlhan!...”

Edebiyat 'Çeteleri', sf. 381-383:
“...40'lı yıllar boyunca tek durmayan Aziz Nesin'in, Rıfat Ilgaz'ın, Cahid Irgat'ın başına gelmedik dert kalmamıştır, bu garip baskı soğuk savaş yıllarında da sürmüş, pek çok sanatçı -bu arada Ahmed Arif, Enver Gökçe, Arif Barikat, Mehmed Kemal- edebiyattan zorla uzak tutulmuştur...”

A İlhan
Bulunabileceği yerler:
İş Bankası kitap satış noktalarında satılmaktadır.
Milli Kütüphane/Ankara