ENVER GÖKÇE'DE PROLETER DEVRİMCİ OLMANIN ÇAĞILTISINI DUYARSINIZ

röportaj: CELİL DENKTAŞ,
Yeni Harman, sayı: 119, Haziran 2008.

Sf. 34
Muzaffer İlhan Erdost anlattı: Halk sevgisi, devrim tutkusu, sosyalizme bağlılık Enver Gökçe ve kuşağını, çok daha canlı, çok daha tutarlı bir yaratı düzeyine yükseltmiştir.


Bulunabileceği yerler :
Leman/Yeni Harman, Firuzağa Mah., Defterdar Yokuşu, No: 47, Beyoğlu/İstanbul, Tel.: +90 212 2929450, adresinden temin edilebilir.