ENVER GÖKÇE VE “EĞİN TÜRKÜLERİ” ÜZERİNE AYDIN DOĞAN İLE BİR SÖYLEŞİ

yazan: MUSTAFA BURHAN GÜNEŞ,
Yaba Öykü, Kasım-Aralık 1991/38(69), sf. 39-41.

21a
Bulunabileceği yerler:
Yaba Sahaf, Galipdede cad. No: 55/1, 34420 Tünel-Beyoğlu, İstanbul. Tel.: 0212.2933606