“ENVER GÖKÇE'YE MERHABA”
yazan: ARİF DAMAR, sf. 125

“SANAT VE SANATÇI ÜZERİNE”
yazan: ENVER GÖKÇE, sf. 105

YANSIMA Aylık Sanat ve Kültür Dergisi
Yıl: 2, Cilt: 4, Sayı: 20, Ağustos 1973, İstanbul.


Bulunabileceği yerler:
Milli Kütüphane /Ankara