“KARDEŞÇE (KOLEKTİF) HAYAT” İÇİN “DOST DOST İLLE KAVGA”NIN ŞAİRİ ENVER GÖKÇE

Berfin Bahar Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat dergisi, yıl: 12, sayı: 105, Kasım 2006.

Sf. 5
Öner Yağcı: Özgürlüğün, Halkın, Kardeşliğin İlle Kavga Diyen Fedai Şairi

Sf. 6
Müslim Çelik: Eğin'li Kuş (şiir)

Sf. 9
Mustafa Pala: Portreler 2. Enver Gökçe (şiir)

Sf. 13
Şükran Kurdakul: Enver Gökçe'ye Saygı

Sf. 14
Enver Gökçe: Kirtim Kirt (şiir)

Sf. 15
Vecihi Timuroğlu: Enver Gökçe Üzerine Küçük Bir Deneme

Sf. 19
Muammer Erturan: İnsanlık Onuru ve Enver Gökçe

Sf. 20
H. Hüseyin Yalvaç: Enver Gökçe'ye Merhaba Demek

Sf. 22
Sabri Kuşkonmaz: Enver Gökçe Anlaşılmaz Bir Şairdir

Sf. 23
Ali Ekber Ataş: Şiirin Çağırdığı Halk Ozanı Enver Gökçe


Bulunabileceği yerler :
Berfin Bahar, Cağaloğlu Yokuşu, Evren Han No: 29/56, Cağaloğlu 34112, İstanbul, Tel.0212 5137900, adresinden temin edilebilir.