ÖYLE BİR AŞK (ANI)

yazan: YUSUF ZİYA BAHADINLI,
Gelenek Dünya Yayıncılık: 44, Kültürevi dizisi: 15, İstanbul, Kasım 2001.

Sf. 131
...Yıl 1950 idi. Ankara'da tanıdığım çok kimse tutuklanmıştı. Sözgelimi, Yağmur ve Toprak dergisinin sahibi Halil Aytekin, dergii basan basımevi sahibi Sefer Aytekin, derginin yazıişleri müdürü Hilmi Artan tutuklanmıştı. Enver Gökçe ve İlhan Başgöz, derginin çıkmasında yardımcı oluyorlardı...”


Bulunabileceği yerler :
Kitapçılarda satılmaktadır.