ENVER GÖKÇE ÜZERİNE

“Eleştiri-Tanıtma-İnceleme” ve Söyleşiler,
hazırlayanlar: ÖZGEN SEÇKİN - METİN TURAN,
Damar Yayınları: 6, Derleme Dizisi: 1, Ankara, Şubat 1991.

İçindekiler
Metin Turan
Mehmet Ergün
Orhan Suda
Suphi Kenan Demirci
Arif Damar
Ahmet Ada
Türkiye Yazıları, “ADAMLAR” Köşesi, Ağustos 1978
Asım Bezirci
Mehmet Ergün
Tahir Abacı
Mehmet Ergün
Asım Bezirci
Ali İhsan Mıhçı
Kendi Diliyle Öz Yaşamı
Esen Yel
Remzi İnanç
Mehmet Bayrak
Arif Damar
İhsan Atar
İlhan Başgöz
Vecihi Timuroğlu
Kıvılcım Vafi


Bulunabileceği yerler:
DAMAR, Özveren Sokak No: 3/8, Demirtepe ANKARA, Tel.0312.2320111, adresinden temin edilebilir.